Eşti aici

Parohia Olănești Sat II

12 Ianuarie 2017
  1. Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din Satul Vale din Case, Oraşul Băile-Olăneşti, a fost înălţată în anul 1820 de către megieşii satului, fugiți de peste Olt, împreună cu protopopul Ion Armeanu şi paharnicul Alexandru Olănescu al III-lea, logofăt în Divanul țării.  Inițial, ctitoria a fost pictată de către zugravul Ion din Teiuş, cunoscut în regiune pentru calitățile sale. O perioadă nu se cunosc date cu privire la acest edificiu, actele de arhivă fiind distruse la inundațiile din anul 1895. Cu toate acestea, Catagrafia din 1845 menţionează că Marin, fiul preotului Stroe, Constantin, fiul preotului Vasile, Vasile, fiul lui Eftimie Brănescu, Stroe, fiul diaconului Tănasie şi diaconul Barbu, fiul lui Nectarie păstoreau biserica în acele vremuri. De notat este faptul că în anul 1954, biserica a fost acoperită cu şiţă, iar în anul 1973 a fost acoperită cu tablă, odată cu alte lucrări de restaurare la interior, prin râvna preotului Gheorghe Oprescu. Ulterior, datorită stării de degradare avansată a picturii, a fost necesară o nouă restaurare a acesteia, fapt realizat în anul  1998 de preotul Nicolae Popa. [arhitectura. plan, dimensiuni, materiale de construcţii]  Edificiul face parte din bisericile fără turlă pe naos, în formă dreptunghiulară, cu absida altarului eptagonală, pridvor deschis pe patru stâlpi cilindrici, cu coarde de lemn şi învelitoare de tablă. [pictura]  Din şirul temelor aşternute în frescă notăm Zidirea lui Adam şi Evei, reprezentările iconografice ale lui Moise, Solomon, Platon sau Dreptul Lazăr. În pronaos se păstrează chipurile paharnicului Alexandru şi al soţiei Bălaşa, cu cei doi fii ai lor, ţinând în mâini ctitoria familiei. În ceea ce priveşte exteriorul, se remarcă înfăţişarea faţadei pridvorului, bogat decorată cu ornamente florale. [şirul preoţilor] Dintre vrednicii preoți care au slujit amintim pe Nicolae Brănescu, Nicolae Pârvulescu, Nicolae Constantinescu, Constantin Găiculescu, Toma Gorgonie ieromonah, Dumitru Stanca şi Constantin Marica.

Alte articole despre:

Adăugați un comentariu

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular